Welkom!

De dorpsraad is opgericht op 12 mei 2016.  De dorpsraad behartigt de belangen van Poederoijen. Het is een overlegorgaan die een brug vormt tussen de  inwoners van Poederoijen, de Gemeente Zaltbommel en de politiek. Tevens willen wij de leefbaarheid van Poederoijen bevorderen, de samenwerking binnen het dorp stimuleren door een platform te bieden aan de inwoners om mee te praten over hun leef- en woonomgeving. Deze taken proberen we uit te voeren door regelmatig contact te hebben met de inwoners uit het dorp, de gemeente en provincie, verenigingen en andere organisaties in onze omgeving.

Wat doet de Dorpsraad?

De dorpsraad  krijgt jaarlijks de beschikking over een budget  om allerlei zaken te realiseren. De gemeente geeft daarmee het dorp zelf meer invloed om dorpsgeld te besteden. Dit kunnen we aanwenden om de leefbaarheid te verbeteren en is vrij besteedbaar.

Uitgangspunten hiervoor zijn:

 

 

 

 

Afdrukken